top of page
Image by Alessio Lin
Als de dood nadert:
gerust communiceren in palliatieve zorg
Confrontatie met de dood is niet altijd makkelijk. We hebben schrik iets verkeerd te zeggen tegen de stervende zorgvrager of diens familie. In deze vorming krijgen we zicht op onze eigen houding ten opzichte van de dood. Van daaruit leren we omgaan met onze eigen communicatiepatronen. We leren op doorvoelde manier omgaan met intense emoties en met stilte. We versterken onze competentie tot aanwezig zijn, zodat we met een gerust hart bij een palliatieve zorgvrager binnenkomen. 
  • Meer inzicht en voeling krijgen op de eigen houding op leven en dood​

  • De eigen communicatiepatronen binnen palliatieve zorgen leren kennen en andere keuzes maken waar nodig ​

  • Leren omgaan met intense emoties van zorgvragers en familie​

  • Eigen omgaan met stilte leren kennen

  • Stilte op een constructieve manier inzetten in de verzorging van palliatieve zorgvragers ​

  • De eigen basishouding versterken en gepast leren inzetten in palliatieve situaties

bottom of page