top of page
Trainer Belichaamde Vorming

Prik Prik biedt als vormingscentrum belichaamde vormingen aan zorgverleners, (kinder)begeleiders en leidinggevenden in Vlaanderen. Onze vormingen leggen de focus op de unieke kwaliteiten van patronen van zorggevers in relatie tot hun zorgvragers, collega’s en organisatie. Om hen zo het inzicht en de gevoelde ervaring te geven die nodig is om rustig en efficiënt te werken, vanuit hun hart en zorgende kracht. De vormingen zijn een unieke combinatie van een belichaamde en communicatieve aanpak, vanuit het geloof in een zorg die beter mag en kan, voor iedereen. 


 

Functieomschrijving

 

We zijn op zoek naar een freelance trainer. Je geeft reeds uitgewerkte vormingen aan teams in de zorgsector en kinderopvang in Vlaanderen. Mogelijke thema’s zijn zelfzorg, assertiviteit, omgaan met seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag, communicatie in palliatieve zorgen. Het gaat doorgaans om vormingen van een dag. 

 

Inbrengen van eigen thema’s en vormingen die passen binnen het vormingsaanbod van Prik Prik zijn welkom. 


 

Profiel 

  • Je hebt een hart voor de zorgsector of kinderopvang en voor het geven van vormingen.

  • Je gelooft dat lichaam en geest niet van elkaar gescheiden zijn en bent bereid ook het lichaam te betrekken in je vormingen. 

  • Je hebt (beperkte) ervaring als trainer of vormingswerker. 

  • Je hebt (beperkte) ervaring in één of meerdere van de hierboven genoemde thema’s. 

  • Kennis van het zenuwstelsel en de polyvagaal theorie is een pluspunt, aangezien dit één van de ankerpunten van vrijwel al onze vormingen is. 

  • Expertise in relevante thema’s voor de zorgsector zoals geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie, dementie, palliatieve zorgen, … zijn een meerwaarde als aanvulling op onze eigen expertise.


 

Aanbod

 

Op basis van jouw interesse en tijd geef je één of meerdere vormingen per seizoen (voorjaar/najaar) in ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een handicap, jeugdorganisaties, kinderopvang, …

 

Voor je zelf start, krijg je een korte opleiding rond de vormingspakketten en volg je één of meerdere vormingen samen met een ervaren trainer. 

 

Er is ruimte voor eigen initiatief en inbreng van vormingsthema’s. 

 

Enkele keren per jaar is er intervisie om elkaar te ondersteunen als trainers.  

 

Interesse?

Stuur je motivatiebrief (max 500 woorden) en CV naar prikprikvorming@gmail.com 

bottom of page