top of page
Intervisie

Intervisie … leren met en van elkaar in een vertrouwde setting van collega’s/leidinggevenden

 

Tijdens een intervisie komen we met een kleine groep collega’s samen om vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk met elkaar te bespreken. Deze ervaringen worden één voor één besproken aan de hand van een intervisiemethodiek. De collega’s stellen vragen, denken mee en geven feedback en tips. De casusinbrenger formuleert zijn inzichten en acties op het einde van de bespreking. 

 

Onze intervisie gebeurt op een belichaamde manier. Dat betekent dat we niet enkel nadenken over een casus, maar ook aandacht hebben voor signalen die ons lichaam oppikt. Hierdoor leren we op een dieper niveau. 

 

Organisatiebrede intervisie is een manier om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en gezamenlijk knelpunten aan te pakken. Collega’s vinden ondersteuning bij elkaar, wat verbondenheid en teamgevoel in de organisatie versterkt. 

 

Voor wie graag praktisch aan de slag gaat, met concrete situaties en direct resultaat, is intervisie een ideale manier om te leren. 

bottom of page