top of page
Image by Rhendi Rukmana
Omgaan met Emoties

Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige verhalen, je maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van familie over je heen. Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming. 

 

We starten met de basis: Wat zijn emoties? Wat is het verschil tussen onze gevoelens en onze emoties? Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij de ander? Van daaruit gaan we kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om mee om te gaan op de werkvloer. En hoe we dat dan anders kunnen aanpakken dan we normaal doen.

Als zorgverlener zijn we vaak erg empathisch. En soms nemen we daardoor ook emoties over die niet van ons zijn. We leren voelen en onderscheiden wat van ons is, en wat van de ander en koppelen dit aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van boosheid. Heel wat zorgverleners vinden dit een moeilijke emotie om mee om te gaan, zowel in zichzelf als bij de ander. We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken en mee omgaan. We leren onze grenzen voelen en uitspreken. Deze gevoelde grenzen zijn nodig om helder te communiceren in emotionele situaties. We oefenen dit alles aan de hand van werkelijke situaties.

Wat is het doel van deze vorming?

  • Je bewustzijn van je eigen emoties op het werk verbreden en verhelderen​

  • De emoties van de ander (zorgvrager, collega, directie,...) goed aanvoelen​

  • Helder je emoties kunnen communiceren​

  • Je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander​

  • Helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen​

  • Oefenen met het thema boosheid

bottom of page