top of page
Image by Eye for Ebony
Veilig gehecht in de opvang
‘Gehechtheid’ is de affectieve band tussen een kind en zijn verzorgers, waardoor hij zich veilig voelt. In deze vorming bekijken we wat dit betekent in de opvang. Vanuit inzicht in ons zenuwstelsel leren we het verschil tussen een veilige en onveilige hechting en wat dit betekent op verschillende leeftijden.

We leren de betekenis en het belang van zelfregulatie en co-regulatie tussen verzorger en kind en leren manieren om hiervoor te zorgen. We leren de ‘taal’ van het kind beter begrijpen en ons hierop afstemmen, zodat het kind zich thuis voelt in de opvang. Dit is van groot belang, want een veilige hechting zorgt voor een optimale ontwikkeling van het kind.
  • Inzicht krijgen van de betekenis van hechting in de kinderopvang 

  • Het verschil leren kennen en zien tussen veilige en onveilige hechting ​​

  • Hechting in de verschillende leeftijdsfasen herkennen en daar gepast op inspelen​​

  • De betekenis van zelfregulatie en coregulatie leren kennen aan de hand van begrip van ons zenuwstelsel​​

  • Belichaamde manieren leren kennen en gebruiken die regulerend werken ​​

  • Leren zien en voelen van de gevoelens en behoeften van een kind en hier gepast op reageren

bottom of page