top of page
Image by Bekir Dönmez
Waarden-Vol Zorgen

Integriteit heeft alles te maken met handelen in lijn met de eigen waarden. Het is ernaar streven ‘het goede’ te doen. Maar wat betekent dat ‘goede’ in de zorg? En hoe zetten jullie dat neer in de praktijk, ook daar waar tijdsdruk is?

 

Aan de hand van de 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale bekijken we hoe we ons verhouden tot situaties die we tegenkomen op het werk: van drama, tot oplossingen zoeken, tot bewust kiezen voor de rol die je wil innemen en van daaruit de kans in de situatie zien en die laten ontstaan. Bewuster kijken naar je eigen houding, versterkt je integriteit en keuzevrijheid. 

  • Meer inzicht krijgen in de eigen waarden mbt zorgen 

  • Eigen strategieën leren kennen om die waarden concreet te maken

  • Reflecteren rond de betekenis van ‘het goede’ in de zorgverlening en hoe dit omzetten in een teamwerking

  • Leren kennen van het model van de 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale 

 

  • Toepassen van het model op eigen situaties

  • Bewuster leren kiezen van de eigen houding mbt situaties op de werkvloer​

bottom of page