top of page
Image by Brendan Steeves
Samen op weg met een Topteam

Tijdens deze tweedaagse opleiding bekijken we samen wat de definitie is van een topteam. Waaruit bestaat een goede teamwerking precies? Aan de hand van de flow-spiraal van Danckers-Vanderspek leer je als team bekijken waar kwaliteiten en valkuilen in de teamwerking zitten. Zo leren jullie meer nadruk leggen op taakgerichtheid of relatiegerichtheid. We leren de verschillende aspecten van de flow-spiraal kennen en passen ze toe op de eigen teamwerking aan de hand van concrete oefeningen. Jullie gaan naar huis met concrete acties om in het eigen team toe te passen. Dit alles wordt doorspekt met ervaringsgerichte teamopdrachten zodat je als team in het hier-en-nu meer duidelijkheid krijgt rond de eigen teamwerking. Deze opdrachten brengen ook meer verbinding in het team.

 

Verder gaan we aan de slag met de roos van Leary. Je leert de verschillende posities op de roos van Leary kennen aan de hand van ervaringsopdrachten. Zo voelen jullie letterlijk wat je voorkeursreacties zijn en zie je hoe collega’s reageren. Aan de hand van moeilijke situaties binnen het team oefenen we met verbindende manieren van reageren. Ook basisvaardigheden rond feedback geven en actief luisteren worden opnieuw opgefrist. Zo ga je als team buiten met enkele aandachtspunten rond heldere en open communicatie. En vooral: met goesting om er samen voor te gaan!

Wat is het doel van deze vorming?

  • Je eigen teamwerking leren kennen en beïnvloeden aan de hand van de flow-spiraal

  • Kwaliteiten en valkuilen van teamwerking leren kennen aan de hand van belevingsgerichte teamopdrachten

  • Inzicht krijgen in communicatiepatronen aan de hand van de roos van Leary 

  • Open communicatie aan de hand van de Roos van Leary

  • Spanningen in het team bespreekbaar maken aan de hand van de Roos van Leary 

bottom of page