top of page
Image by Lucas Sankey
Vier stappen naar Verandering!

Wij geloven in een langdurige traject visie om blijvende veranderingen te stimuleren binnen een organisatie. Ons aanbod is opgedeeld in 4 opbouwende stappen met telkens een andere focus, van belichaming tot aanraking en communicatie. Elk onderdeel wordt op maat aangepast aan de specifieke thema's en vragen van het team waarmee we werken.

Vertrouwd met je lichaam, krachtig in je (zelf)zorg!

De Kracht van Aanraking

Samenwerking in Team

Communiceren: Zacht met Kracht

Naast de belichaamde vormingen bieden we begeleiding aan leidinggevenden om hun team blijvend te ondersteunen tussen de vormingen door. Enkel zo kan men de aangeleerde technieken blijven oefenen en integreren op de werkvloer. Dit wordt idealiter afgerond met een team terugkomdag, om van daaruit, naar de volgende vorming toe, de juiste bijsturing te ontvangen.

bottom of page